HACCP


haccp-хасап

Што е НАССР систем?

НАССР систем (Hazard Analysis and Critical Control Points) е метод, заснован на седум принципи, со кои се утврдува, оценува и со кој се надгледуваат факторите на ризик во производство, преработка и промет на прехранбени производи.

ХАСАП систем се воведува низ последователни активности, врз основа на анализа на ризици и спроведување на превентивни мерки. Со нив се обезбедува производство на хигиенски, исправни и квалитетни прехранбени производи.

Потреба од воведување на HACCP

Фирмите од оваа дејност, согласно законот за безбедност на храна на Република Македонија, се должни да воведат HACCP

Придобивки од HACCP
•    Стекнување на доверба во безбедноста на користење на производот и во квалитетот и рокот на траење на производот
•    Минимизирање ризиците поврзани за безбедност на прехранбените производи
•    Одлична алатка за детално следење на активностите и одредување на можните ризици
•    Меѓународно препознатлив пристап
•    Исполнување на очекувањата на купувачите
•    Долгорочно одржување на квалитетот
•    Обезбедува документи кои можат да се користат во текот на евентуални судски постапки

 

За да дознаете повеќе за овој стандард посетете го нашиот блог

 

kontakt telefon iso konsaltingСакате да се сертифицирате со ХАСАП? Слободно контактирајте нѐ, побарајте понуда преку Интернет или јавете се по телефон на 02/614-7465 , 078 423 227, за да Ви помогнеме при имплементација на ХАСАП системот