Пакет ISO14001:2015

Полесен и поисплатлив пат до ISO 14001 имплементација

Со нашиот ISO 14001:2015 пакет за имплементација, можете брзо самите да го имплементирате стандардот во вашата организација. Процесот е лесен за следење и низ целиот процес ќе ја имате нашата поддршка.

За повеќе информации контактирајте нѐ по е-пошта, телефон:  078 423 227 или нарачајте онлајн веднаш:

Цена:

49.560 ден со ДДВ

Инфо за пакетот

Пакетот вклучува

Пакет за имплементација, Упатство за користење и Презентација за запознавање со ISO 14001:2015 (.ppt)

Вклучена документација

67 документирани информации, од кои 26 процедури и 41 записи.

Формат

MS Office

Јазик на документацијата

Македонски јазик

Дали е можно вршење промени во документите?

Да. Сите документи се подложни на промени.

Прифатливи за сертификациски аудит

Да, во пакетот за имплементација се вклучени сите документирани информации кои ги побарува ISO 14001:2015, заедно со документи кои не се задолжителни, но често се користат.

Јасни упатства

Во документацијата се дадени јасни коментари за нејзино пополнување, како и вклучено упатство за користење.

Начин на достава

Пакетот за имплементација е достапен за преземање веднаш по извршувањето на уплатата.

Бесплатна поддршка

Нашиот систем за поддршка е вклучен во пакетот, преку кој вршиме целосна проверка на документацијата на системот.

За кого е наменет

Пакетот за имплементација е наменет за сите видови на организации без разлика на нивната големина или дејност.

Ажурирање на документацијата

Нови верзии од пакетот за имплементација ќе бидат доставени бесплатно во текот на една година по набавката.