Отклучете го вашиот потенцијал за раст

ИСО Консалтинг на своите партнери им нуди едноставни и ефикасни начини за стекнување на ISO сертификат, овозможувајќи им континуиран раст на квалитетот и продуктивноста.

  • Севкупен раст

Зголемете ја продуктивноста

Ќе ви помогнеме успешно да ги менаџирате производствените и процесите на контрола, да ги поставите параметрите за квалитет, уепешно да ги следите таргетите и да управувате со  неусогласените производи.

  • Инвестирајте во модернизација

Консултации во вашите простории и производствени погони

ИСО Консалтинг ви стои на располагање во секое време да договориме евалуација на состојбата во вашите простории или производствени погони, како би донеле вистински заклучоци за моменталната состојба и правилни одлуки за насоките на делување во иднина, со цел подобрување на системите за управување и производство.

  • ИСО Стандардизација

Искористете ги придобивките од воведување ИСО Стандарди

Многу организации во јавниот и во приватниот сектор претпочитаат да работат со компании и организации кои се ISO-сертифицирани и понекогаш ќе го наведат тоа како услов. Имањето на ISO сертификат ќе обезбеди да ги исполните овие барања и да добиете повеќе работа од вашите конкуренти.

Компании со кои сме оствариле соработка

Прашајте ги нашите клиенти, тие зборуваат за нас!

client 2
client 3
client 4
client 5
Ванчо Апостолски

Основач на ИСО Консалтинг

Побарајте консултација или понуда!

Задоволни клиенти е нашето мото!

Ја зголемуваме вредноста на нашите клиенти со оптимизирање на нивниот потенцијал за раст.

ISO стандардите може да ви помогнат да го зголемите квалитетот на вашиот финален продукт и со тоа да го подобрите вашиот корпоративен имиџ и потенцијал за понатамошен раст.

We boost our clients to get more sales

Ние градиме успешни релации со нашите клиенти

Довербата, транспарентноста, активното слушање и одговорноста се клучни компоненти на нашите успешни односи со клиентите. Со усогласување на нашите стратегии за комуникација и соработка по овие принципи, создаваме основа за долгорочно задоволство и лојалност на клиентите.

Експерти за производствени процеси

Ние знаеме како најдобро треба да се менаџираат производствени процеси што на другите им е забрането да ги користат, а се заштитен знак на компаниите. Законските права од овој вид производствени процеси се обезбедени со авторски права и патенти.

ИСО Стандарди

ISO 45001
Систем за управување со безбедност и здравје при работа.

ISO 22000
Систем за управување со безбедност на храната при производство.

ISO 9001
Систем за управување со квалитетот на производите и работењето.

ISO 14001
Систем за управување со аспектите на животната средина.

HACCP
Систем за управување со општата безбедност на храната.

„Тимот на ИСО Консалтинг е прекрасен. Тие ни помогнаа да го отклучиме нашиот потенцијал и да ги подобриме сите процеси во нашата компанија. Сега имаме раст во сите сегменти на работата поради нивниот прогресивен пристап“.

Изабела Андонова

Консултат за стандардизација на процеси во работењето – CGlobal

Останати ресурси – Прочитајте ги нашите објави од областа на ИСО стандардите.

  • Јавни набавки за кои се потребни ИСО сертификати (17)

  • Јавни набавки за кои се потребни ИСО сертификати (16)

  • Јавни набавки за кои се потребни ИСО сертификати (15)

Време е да остварите соработка со нас!

Ако навистина сте спремни заедно да се соочиме со сите проблеми и предизвици во вашето работење, сега е моментот да остварите контакат со нас и заедно да ја добиеме битката во процесот на модернизација, висока продуктивност и одличен квалитет во вашето работење. Дајте ни ја довербата и резултатите ќе бидат видливи – многу брзо!

“Целиот процес беше спроведен многу професионално и засегнатите лица беа добро информирани за промените што се потребни за подобрување на компанијата, што пак имаше корист од нашите системи и продуктивност.”

George Anderson

Digitalbox CEO

Јавете се веднаш!