Соработувајте со нас!

Доколку сте личност која ги сака процесите, имате познавања од светот на стандардите, или пак сакате да се запознаете со ИСО стандардите, а при тоа сакате да заработите пари, тогаш вашето место е во соработници на ИСО Консалтинг!

Ванчо Апостолски

Основач на ИСО Консалтинг

Контактирајте нè