Последни ОБЈАВИ

Тука може да ги видите сите објави од нашиот веб сајт. За да пребарате според содржина или некој термин искористете го полето подолу.

Тука може да ги видите сите објави од нашиот веб сајт. За да пребарате според содржина или некој термин искористете го полето подолу.

 • Што се ISO стандарди и зошто е важно да ги имплементирате во вашата компанија?

  April 12, 2024

  0 min

    Во хаотична средина како глобалниот пазар неизбежно е да се воспостават стандарди при работењето, за сите...

 • 10 придобивки од воведување на ISO стандард

  April 9, 2024

  0 min

  ISO стандардите обезбедуваат широка палета на придобивки од економски, технолошки и општествен аспект. За да ги согледаме,...

 • Што е ISO 14001?

  April 8, 2024

  0 min

    Системот за управување со околина е уникатен за секоја компанија – се состои од уникатен микс...

Претплатете се за новости!

Искористете ја оваа можност да ги добивате најновите вести од областа на ИСО стандардите.

Со праќањето потврдувате дека се согласувате со нашата Политика на приватност.

 • ISO стандардите во градежната индустрија: Кои се придобивките?

  April 4, 2024

  0 min

    Урбанизацијата и поголемата населеност во градовите на светско ниво ја отвора потребата од дополнителни станбени објекти....

 • ISO 9001:2015 и новиот модул за размислување заоснован врз ризик

  April 4, 2024

  0 min

  Сертификатот ISO 9001:2015 е најбараниот и еден од најкористените ISO стандарди. Се повеќе и повеќе компании на...

 • Исо стандардите и е-трговијата

  April 3, 2024

  0 min

    Меѓународните стандарди создаваат чувство на доверба и сигурност кај потрошувачите. Сертификацијата со ISO стандард може да...

 • Која е целта на системот за управување со животната средина?

  April 3, 2024

  0 min

    Системот за управување со животната средина е суштински систем поставен за бизнисите да се однесуваат на...

 • Намалување на ризикот и зголемување на профитабилноста на компанијата

  March 18, 2024

  0 min

  ISO сертификацијата е процес со кој организациите ги поедноставаат нивните операции со помош на ефективни системи...

 • Намалени трошоци за енергија. Зголемена енергетска ефикасност!

  March 18, 2024

  0 min

  Со намалување на трошоците за енергија, се зголемува ефикасноста на компаниите на долг рок. ИСО 50001 Системот...

 • 5 причини за спроведување на ISO ревизија

  March 18, 2024

  0 min

  Во изминатите години, има раст од 50% во организациите кои сакаат да добијат ISO сертификат. Ова...

 • Намалено влијание врз животната средина

  March 18, 2024

  0 min

  Сите организации можат да имаат корист од систематскиот пристап кон управувањето со животната средина. Усвојувањето на...

 • Клучот на секој успешен бизнис – Силна контрола на квалитетот!

  March 18, 2024

  0 min

  Доколку сакате вашата работа да напредува, вашата потенцијална база на потрошувачи мора да биде уверена дека...

 • Зголемена конкурентност на домашен и странски пазар

  March 18, 2024

  0 min

  Иако задржувањето на постојните клиенти е од клучно значење за раст на бизнисот, исто така важно...

 • Целосна контрола врз деловните операции на компанијата

  March 18, 2024

  0 min

  Успешна имплементација и примена на ISO стандардите за управување помагат да се зголеми кредибилитетот и авторитетот...

 • Минимизирајте ги ризиците и опасностите на работното место

  March 18, 2024

  0 min

  Преку идентификување и контролирање на ризиците по здравјето и безбедноста се намалува веројатноста за инциденти на...

 • Која е најважната причина за градење на добри односи со клиентите?

  March 18, 2024

  0 min

  Задоволните клиенти се темел на секоја успешна компанија. Задоволството на клиентите е важно за компаниите на...

 • Обезбедете повисок КВАЛИТЕТ кај прехрамбените производи

  March 18, 2024

  0 min

  Подобрувањето на квалитетот на производитe е една од најважните работи за постигнување долгорочен раст на продажбата...

 • Преполовете ги вашите трошоци!

  March 18, 2024

  0 min

  Преку навремено откривање на непотребните трошоци, истите може да се елиминираат без драстично да се влијае...

Ајде да растеме заедно!

info@isoconsulting.mk
078 42 32 27