Преку идентификување и контролирање на ризиците по здравјето и безбедноста се намалува веројатноста за инциденти на работното место и се подобруваат преформансите на организацијата.

Со демонстрација на посветеноста кон здравјето и безбедноста на работниците, компанијата може да ја подобри својата репутација и да доведе до зголемена доверба и лојалност на клиентите и нови деловни можности.

Спроведувањето на ISO 45001 им помога на организациите да ги подобрат своите операции и да ја зголемат ефикасноста, што ќе доведе до заштеда на трошоци и зголемена профитабилност.

Експерт за стандардизација

Закажете консултација и добијте одговор на секое прашање!

Published On: March 18th, 2024 / Categories: ISO 45001, Безбедност и здравје на работниците /

Претплатете се за новости!

Искористете ја оваа можност да ги добивате најновите вести од областа на ИСО стандардите.

Со праќањето потврдувате дека се согласувате со нашата Политика на приватност.