При имплементација на системите за управување, нашиот тим ќе ги имплементира сите потребни документи кои ги побарува стандардот, плус оние кои ќе ви го подобрат работењето.