Да, кога ќе се ревидира стандардот ние ќе ги ажурираме нашите пакети за имплементација и  ќе ви испратиме бесплатна надградба. Нашата политика е да ги испратиме сите надградби на клиентите кои извршиле купување во последните 12 месеци.