Новости

06.09.2017

Еве како да ги намалите трошоците за ISO имплементација за 30%

Денешната трка за пари не доведува да мораме да ги разгледаме сите опции кои ни стојат на располагање. Прво можеме да ги намалиме трошоците за имплементација на системот за квалитет, а второ како опција ни е зголемувањето на можностите за продажба на домашниот пазар, или пак да конкурираме на јавните набавки. Денес би сакал да […]

Прочитај повеќе

23.03.2017

Ризици и можности на организацијата (1)

Превентивните мерки, кои се елиминирани со последната ревизија на меѓународниот стандард, наложуваа дека организацијата треба да одреди мерки кои ќе ги елиминираат потенцијалните неусогласености со стандардот со цел да се спречи нивното настанување и превентивни акции кои треба да бидат соодветни на ефектот кој би го имале потенцијалните проблеми. На нивно место во новиот ISO […]

Прочитај повеќе

06.04.2016

Ново барање = Нови можности! Контекст на организацијата

Со последната ревизија на стандардот, се внесоа новини во ISO 9001:2015. Една од тие новини е КОНТЕКСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА. Ова барање од стандардот служи за појасно дефинирање на опсегот, целите на организацијата, како и соодветно управување со ризиците и можностите. Одредувањето на контекстот е конкретен осврт на факторите и условите кои можат да влијаат на […]

Прочитај повеќе

04.04.2016

Поделба на одоворностите во ISO 9001:2015

Една од добредојдените промени во ISO 9001:2015 е исклучувањето на претставникот од раководството. Оваа функција повеќе стандардот не ја наложува. Во претходната верзија на стандардот, во организацијата се назначуваше претставник од раководството кому покрај редовните работни обврски, му се доделуваат дополнителни одговорности и надлежности кои се релевантни за системот за управување со квалитет (СУК). Во […]

Прочитај повеќе
Производна лента

11.11.2015

Воведете ISO 9001, систем за квалитет

Стандардизираното производство секогаш држи повисока цена, но и ужива поголем респект кај потрошувачите. Вложете во имиџот на вашето производство, подоцна тоа ќе ви се исплати. Повикајте експерти за имплементирање на ISO стандарди и со тоа ќе го зацврстите вашиот бренд на пазарот. Дознајте повеќе: Што е ISO 9001? Како се воведува ISO 9001? Најчести прашања […]

Прочитај повеќе

11.11.2015

Како се воведува ISO 9001?

Како изгледа процесот за воведување на ISO 9001? Во што се состои постапката за неговото воведување? Ова често пати се прашуваат фирмите кои се заинтересирани да воведат стандард за квалитет. За таа цел, решивме подетално да го опишеме овој процес. Најпрво, потребно е фирмата да одреди човек (интерен вработен или екстерен консултант) кој има искуство […]

Прочитај повеќе
Тимот на ISO Консалтинг

10.11.2015

Консултанти за ISO стандарди

ISO Консалтинг ДООЕЛ – ние сме луѓето кои професионално ќе се погрижат за имплементацијата на меѓународните стандарди за квалитет.  Со воведувањето на ISO стандарди, не само што докажувате дека вашата компанија нема процеси кои се штетни за животната средина, туку и ја градите довербата кон вашите потрошувачи, оние за кои постоите. Сертификатот значи сигурност по […]

Прочитај повеќе

19.08.2015

Основни начела за термичка обработка, ладење и замрзнување во прехрамбената индустрија

Произведувањето на храна која е безбедна за конзументите не доаѓа само по себе, тоа е заеднички труд на сите учесници во ланецот на исхрана. За подготовка на безбедна храна, од огромно значење е да се следат одредени чекори и процедури низ целиот производен процес, со цел да се осигура безбедноста на храната. Термичка обработка Адекватната […]

Прочитај повеќе

12.08.2015

Одржување на хигиената во производните и помошните простории кај учесниците во ланецот на исхрана

Добрата хигиенска пракса е од огромно значење за секој учесник во ланецот на исхрана и сите членови на една организација од прехрамбениот сектор треба да бидат запознаени со опаснотите кои можат да произлезат од непочитувањето на правилата за одржување на хигиената. Наједноставен начин за ефикасно одржување на хигиената во производните и помошните простории кај учесниците […]

Прочитај повеќе

05.08.2015

Контрола на здравје, личен изглед и хигиена на вработените во прехрамбената индустрија

Труењето со храна е сериозен проблем за здравјето на човекот. Тоа може да биде причинител за сериозни болести, дури и смрт. Труењето со храна може сериозно да и наштети на репутацијата на организацијата, репутацијата на прехрамбената индустрија и да предизвика многу вработени во прехрамбениот сектор да ја изгубат работата. Секој кој е во директен контакт […]

Прочитај повеќе

29.07.2015

Ефективна контрола на штетници како клучен фактор за производството на храна

Штетниците во продажбата, производството и дистрибуцијата на храна не се само непријатност, тие можат да доведат до значителна загуба за организацијата од аспект на фрлање на готов производ во отпад, изречување на глоба од надлежна институција и нарушување на репутацијата на организацијата. Запоставувањето на контролата на штетниците и санитацијата не само што ќе го уништи […]

Прочитај повеќе

22.07.2015

Конструирање и дизајн на просториите на учесниците во ланецот на исхрана

Ефикасноста на системот за управување со безбедноста на храната во огромна мера зависи од начинот на кој производните простории се конструирани, како и од поставеноста на машините и опремата во погоните. Во предусловните програми на HACCP, ISO 22000 и FSSC 22000 постојат прецизни барања за конструирање и дизајн на просториите со цел организацијата да ја […]

Прочитај повеќе