Новости

metodi za istrazuvanje na pazarot i standardizacija

28.05.2012

Примена на стандарди за квалитет според дејноста на претпријатието (2)

Во првиот дел, зборувавме за примената на стандарди за квалитет во софтверската и автомобилската индустрија,  безбедноста на информации, здравството и лабораториите, како и за стандарди за безбедност при работа. Во продолжение ќе презентираме уште неколку стандарди за квалитет од различни области и дејности.

Прочитај повеќе
standardi za kvalitet

25.05.2012

Примена на стандарди за квалитет според дејноста на претпријатието (1)

Стандардите кои треба да ги воведе претпријатието зависат од неговата дејност, односно индустријата во која припаѓа. Некои од нив се воведуваат на доброволна основа, а некои се пропишани со закон. Во секој случај, нивното воведување е корисно за фирмата и нејзините вработени. Прво ќе го спомнеме општиот стандард за управување со квалитет, а потоа ќе […]

Прочитај повеќе
dali da povikate konsultant za ISO standard

23.03.2012

Дали сами да воведете ISO 9001:2015 или да повикате надворешен консултант?

Дали да повикате консултант да ви помогне да го имплементирате  стандардот за управување со квалитет ISO 9001:2015  или да сами да го воведете?  Кои позитивните, а кои негативните работи од одлуката да го воведете сами или да викнете консултант?   На кој начин ќе го добиете најмногу за вашите пари, ако викнете консултант и кој критериуми […]

Прочитај повеќе
obezbeduvanje na kvalitet quality assurance

20.03.2012

Обезбедување на квалитет (Quality Assurance)

Обезбедувањето на квалитет  претставува систем кои ги детектира недостатоците пред тие да настанат. За да се постигне оваа цел, најчесто употребувана алатка за воведување на Систем за квалитет во компаниите е онаа која е развиена од проф. Edwards Deming, уште попознат како PDCE модел.

Прочитај повеќе
ISO 14006 standard za namaluvanje na efektite vrz zivotnata sredina

20.12.2011

Нов ISO стандард за намалување на влијанието на производите и услугите врз животната средина

Интернационалната организација за стандардизација (ISO), издаде нов стандард од редот на ISO 14000  кој е дизајниран да им помогне на организациите да го намалат штетното влијание од нивните прозиводи и услуги. Целта на еколошкиот дизајн е да се интегрираат аспектите од животната средина на начин во кој што со  развивањето на нови производи и услуги […]

Прочитај повеќе
ISO 9001 2008 e se popopularen vo kreativniot sektor

21.11.2011

ISO 9001:2008 станува сѐ попопуларен во креативниот сектор

Во овие нестабилни економски времиња, повеќе од важно е да се биде пред конкуренцијата. Еден од начините за да го постигнете ова, е да се сертифицирате според ISO 9001:2008. Тој претставува ефикасен доказ дека вашата организација има систем за управување со квалитет. Во однос на јавниот сектор, има одлучувачко влијание кога станува збор за избирање […]

Прочитај повеќе
prednosti i pridobivki od iso 9001-2008

12.11.2011

Предности и придобивки од ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 претставува интернационален стандард кој покажува дека вашата организација била независно аудитирана и има ефикасна рамка за управување со квалитетот. Во овој напис накратко ќе ги објасниме бенифициите на стандардот. Прво нешто што треба да нагласиме е тоа дека овој стандард како претставува основа од фамилијата на ISO стандарди. Распространет е во повеќе од […]

Прочитај повеќе
Еколошка енергија

15.09.2010

Имплементирајте ISO 14001 – одговорност кон околината

Вие имате моќ да ја искористите енергијата разумно! Одговорноста кон ресурсите од околината, значи долгорочна инвестиција, но економски поисплатлива. Направете вистински чекор за природата и за вашиот бизнис! Работете по стандарди! Извадете потврди и дозволи дека работите еколошки!

Прочитај повеќе