Сите организации кои се вклучени во ланецот на снабдување со храна, вклучително и организации кои учествуваат во:

  • Производство на храна
  • Состојки за храна
  • Адитиви за храна
  • Транспорт на храна
  • Пакување на храна
  • Подажба на храна (големо/малопродажба)
  • Служење на готова храна (кафулиња, ресторани и продавници)
  • Производство на опрема за произдоство на храна

Проверете кои организации поседуваат сертификати преку регистарот за ISO стандарди.