Во моментов документацијата е достапна само на македонски јазик.