Овие четири ИСО стандарди се едни од најпотребните и најбараните, без разлика во која индустрија работите.

  1. ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет:

Овој стандард се однесува на управувањето со квалитетот во производството, или при давањето на услуги кои ги нуди вашата компанија. Имплементацијата на ISO 9001 може да го подобри квалитетот на вашите производи, или услуги, да го зголеми задоволството на клиентите и да ги намали неквалитетните производи, или услуги и да ги детектира изворите на нивно создавање.

  1. ISO 14001:2015 – Систем за управување со животната средина:

Овој стандард се однесува на тоа како работењето на вашата компанија влијае врз животната средина и ги разгледува сите аспекти на влијание. Имплементацијата на ISO 14001 може да ви помогне да ја намалите емисијата на штетни гасови, да ја заштитите околината и да ги унапредите енергетската ефикасност и одржливоста на вашите активности.

  1. ISO 27001:2013 – Систем за управување со безбедност на информации:

Овој стандард се однесува на управувањето со безбедноста на информациите во вашата компанија. Имплементацијата на ISO 27001 може да ви помогне да ги заштитите информациите и податоците на вашата компанија од неовластен пристап или злоупотреба.

  1. ISO 45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје при работа:

Овој стандард се однесува на управувањето со безбедноста и здравјето на работниците во вашата компанија. Имплементацијата на ISO 45001 може да ви помогне да ги намалите ризиците од работни несреќи и повреди, да го зголемите учеството и ангажманот на работниците и да ги подобрите работните места.

Овие се само некои од популарните ИСО стандарди, но има и други стандарди кои можеби би биле релевантни за вашата компанија. Препорачуваме да ги разгледате потребите и целите на вашата компанија и да се консултирате со нашите консултанти за да одлучите кој стандард е најпpикладен за вас.

Претплатете се за новости!

Искористете ја оваа можност да ги добивате најновите вести од областа на ИСО стандардите.

Со праќањето потврдувате дека се согласувате со нашата Политика на приватност.